Rent Camping Gear

Camping Gear for rent at Chiang Dao.

Take it Easy Camping Gear for rent at Chiang Dao.

บริการให้เช่า เต็นท์และอุปกรณ์เดินป่า ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเช่าได้ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงดาว นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว พื้นที่กางเต็นท์ นอกจากเต็นท์และอุปกรณ์สนาม เรายังมีจักรยานเสือภูเขา มอเตอร์ไซค์ และมีบริการรับฝากกระเป๋าเดินทาง มีห้องอาบน้ำ และมีพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยไว้ให้บริการ

Standard Price.

Tent 

Sleeping Bag